Activiteiten

De vereniging organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten. Naast de jaarlijkse ALV zijn er ook de informele bijeenkomsten, soms sportief ingesteld, met een hapje en een drankje. Deze bijeenkomsten zijn wisselend van locatie, leden wordt gevraagd en de kans geboden hun bedrijf te laten zien.

Initiatieven

De Vereniging is van de leden, voor de leden. We moeten het met elkaar doen. Wanneer er ideeën of initiatieven geopperd worden met genoeg draagvlak zal er een werkgroep opgericht worden om hiermee aan de slag te gaan. Het bestuur heeft hierin slechts een begeleidende rol.

Waarom lid worden?

Bij gezamenlijk optrekken krijgen individuele stemmen meer kracht. Als vereniging zijn we in gesprek met de gemeente, wijkagent en andere instanties om zaken beter voor elkaar te krijgen. De collectiviteit biedt daardoor meerwaarde. Ook bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijke inkoop. Als collectief hebben we scherpe tarieven kunnen vastleggen op het gebied van energie en beveiliging.

Neem contact op

Bedrijvenvereniging De Krogten (BDK)

De BDK is de vereniging van bedrijven op de Krogten. Business to business, “ken je buren” en gezamenlijk optrekken zijn onze kernwaarden. Momenteel heeft de vereniging zo’n 70 leden.