Historie

Bij gezamenlijk optrekken krijgen individuele stemmen meer kracht. Als vereniging zijn we in gesprek met de gemeente, wijkagent en andere instanties om zaken beter voor elkaar te krijgen. De collectiviteit biedt daardoor meerwaarde. Ook bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijke inkoop. Als collectief hebben we scherpe tarieven kunnen vastleggen op het gebied van energie en beveiliging.

Bedrijven terrein de Krogten

Het in 1959 ontstane bedrijventerrein De Krogten is gelegen in het noordelijk deel van de gemeente Breda. Het bedrijventerrein ligt omsloten tussen de Crogtdijk ( z.g. noordelijke rondweg), de Terheijdenseweg en de rivier De Mark. Het bedrijventerrein De Krogten wordt doorsneden door twee belangrijke wegen, Konijnenberg en Moerlaken, ligt uniek, aan water en spoor, nabij het stadscentrum en midden in stedelijk weefsel. Het bedrijventerrein is deels van het type gemengd plus en deels van het type modern gemengd en kent met ca. 225 hectare een behoorlijke oppervlakte. Er bevinden zich zo’n 250 bedrijven op het terrein.

Het bedrijventerrein De Krogten is te karakteriseren als een traditioneel bedrijventerrein met een belangrijke werkgelegenheidsfunctie voor de stadsregio Breda. Het is een “gemengd plus” bedrijventerrein waar enkele grote bedrijven uit de (chemische)industrie-, handel- en bouw en transportsector het beeld bepalen.

De Krogten is vanaf eind jaren negentig tot ca. 2010 gerevitaliseerd waarbij de infrastructuur behoorlijk up to date is gemaakt. Door aanvullend op strategisch gelegen (zichtbare) delen van De Krogten herstructureringsprojecten te realiseren, is het bedrijventerrein als geheel opgewaardeerd naar een eigentijds bedrijventerrein dat voldoet aan de hedendaagse en toekomstige kwaliteitseisen van een bovenregionaal bedrijventerrein.