Uitslag stemming BIZ

De afgelopen weken hebben wij voor de 2e maal in een aangepaste vorm de stemmingsprocedure doorlopen om te komen tot een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) op bedrijventerrein De Krogten.

Om te komen tot een BIZ moet je aan volgens de wetgeving om te komen tot een BIZ aan drie vereisten voldoen.
1.  Meer dan 50 % van de stemgerechtigden moet zijn stem uitbrengen.
2.  Van de ingebrachte stemmen moet 66% als voorstemmer voor een BIZ zijn.
3. Van de ingebrachte stemmen moeten de voorstemmers bij elkaar een hogere WOZ waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

Eerste vereiste
Er zijn in totaal 319 gebruikers uitgenodigd om te stemmen. Hiervan hebben 178 gebruikers ook hun stem van uitgebracht. Hiermee hebben wij met 55,8% ruimschoots de kiesdrempel van 50% gehaald. De eerste stap in het proces.

Tweede vereiste
Van deze 178 stemmen zijn er 108 stemmen voor een BIZ, zijnde 60,7%, en 70 stemmen tegen een BIZ, zijnde 39,3%. Ook al hebben we meer voorstemmers dan tegenstemmers hebben wij daarmee helaas niet het vereiste quotum van 66% voorstemmers gehaald zoals de BIZ-wetgeving dit voorschrijft. Hierdoor is, volgens de wetgeving op de procedure om te komen tot een BIZ, aan de tweede belangrijke vereiste van de stemprocedure niet voldaan.

Derde vereiste
De derde vereiste is zoals al eerder verwoord dat de voorstemmers een hogere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. Aan deze eis is weer wel ruimschoots voldaan.

De conclusie uit deze stemronde is als volgt. Doordat aan de tweede vereiste in de procedure niet is voldaan kan het vormen van een BIZ op De Krogten in deze hoedanigheid niet doorgaan.

Het bestuur van De Krogten gaat zich tezamen met de Gemeente Breda beraden hoe nu verder te gaan en wenst de tijd te nemen voor een grondige evaluatie en analyse op de stemmingsprocedure en de daaruit wellicht te nemen vervolgstappen.

Het bestuur bedankt alle ondernemers die zich vrijwillig hebben ingezet voor hun steun en inzet voor en tijdens deze stemmingsprocedure en zijn diegene die gestemd hebben zeer erkentelijk voor het uitbrengen van hun stem.

Mis het niet 1 februari 2017!

kerstkaart-2016

Noteer alvast in uw agenda:
Woensdag 1 februari 2017

2017 wordt een belangrijk jaar voor u en alle ondernemers op Bedrijventerrein de Krogten. In februari 2017 kunt u uw stem uitbrengen ten aanzien van een BIZ.

Voor alle ondernemers wordt een speciale bijeenkomst met interessante en inspirerende sprekers georganiseerd, van 16:00 tot 18:00 uur.

 

Kansen voor het MKB bij inkoop en aanbesteden 17-11-2016

bzw-17-11-2016
Genodigden
Externe (markt)partijen, zoals ondernemers en interne stakeholders binnen de gemeente Breda en aangrenzende gemeenten
Datum
17-11-2016
Tijd
07:30 – 11:30 uur
Locatie
Chassé Theater NV
Claudius Prinsenlaan 8
4811 DK  Breda

De gemeente en BZW nodigen u van harte uit voor een leveranciersbijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor ondernemers een unieke mogelijkheid om kennis te maken met de Gemeente Breda en het ontmoeten van interne stakeholders.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met u het gesprek aan over het beleid en de werkwijze van de gemeente Breda op het gebied van inkoop en aanbesteden. Tevens hopen wij u een beeld te geven van uw kansen en mogelijkheden bij overheidsopdrachten.

Omschrijving
07.30 – 08.30 uur Netwerk-ontbijt
08.30 – 08.45 uur Opening
08.45 – 09.15 uur Aanbesteden: het spel en de regels
09.15 – 09.45 uur Waaraan en op welke wijze wordt het geld van Breda uitgegeven?
09.45 – 10.15 uur Netwerk-koffie
10.15 – 10.45 uur Social Return / MVI
10.45 – 10.50 uur Afsluiting
10.50 – 11.30 uur Einde en netwerk mogelijkheidMeld u aan voor dit event. De toegang is kosteloos. Er is ruimte voor ca. 150 deelnemers. Meld u dus snel per e-mail aan Schoormans@bzw.nl

Stichting Betrokken Ondernemers Breda

Bedrijfsvereniging De Krogten draagt de Stichting Betrokken Ondernemers Breda een warm hart toe. Wat doet de stichting:

De stichting Betrokken Ondernemers Breda verbindt het bedrijfsleven in Breda met het maatschappelijk veld in Breda op het terrein van menskracht (m.n. teamuitjes), middelen (spullen die een tweede leven krijgen), media en netwerk. Ze inspireren, faciliteren en adviseren Bredase bedrijven bij maatschappelijk betrokken ondernemen. Voor een goed beeld, lees het jaarverslag 2015 van de stichting:  https://readymag.com/u94658847/503360/

Meer informatie over de activiteiten van de stichting is te vinden op de website: www.betrokkenondernemersbreda.nl en facebookpagina: https://www.facebook.com/BetrokkenOndernemersBreda/.

In 2015 heeft de stichting met de bedrijven speeltoestellen, takkenrils, amfitheater en zitbanken in het Mastbos gerealiseerd. Ook met de make-over van de Voedselbank zijn ze in de publiciteit geweest; hier is een wachtruimte gerealiseerd waar cliënten en vrijwilligers kunnen verblijven en wachten.

Bij de stichting zijn inmiddels 120 bedrijven en organisaties aangesloten.

Politie vraagt uw aandacht

De politie heeft ons gewezen op onderstaande verdachte personen in combinatie met een voertuig. De Politie is ervan overtuigd dat deze personen geregeld inbraken plegen.

Bij aantreffen van dit voertuig het verzoek altijd de Politie te bellen, bij een heterdaad situatie via 112, anders via 0900-8844 (geen haast wel Politie)

Wij willen u vragen om ook uw medewerkers/collega’s intern hiervan op de hoogte te stellen en bij verdachte situaties de Politie in te schakelen.

Het betreft een Alfa Romeo voorzien van het kenteken 10-LP-ND en onderstaande personen. Personen zijn gekend voor diverse soorten inbraken.

Signalement van de drie personen:

Persoon 1
–       1.80 m lang
–       Blanke huidskleur
–       Slank postuur
–       Blond tot donkerblond kort haar
–       Tussen 22 en 27 jaar oud

Persoon 2
–       1,80 m lang
–       Licht getinte huidskleur, Noord Afrikaan/Arabier
–       Slank postuur
–       Donker kort haar, mogelijk een baardje
–       Tussen de 18 en 25 jaar oud

Persoon 3
–       1.70 m lang
–       Licht getinte huidskleur, Noord Afrikaan/Arabier
–       Normaal postuur
–       Donker kort haar, licht golvend, mogelijk een baardje
–       Tussen de 18 en 25 jaar oud

Ondersteuning subsidie-aanvraag voor zonnepanelen op uw bedrijfspand

De gemeente Breda heeft aan meer dan 1.000 gevestigde ondernemers in Breda een brief gestuurd inzake de ondersteuning subsidie-aanvraag voor zonnepanelen.

Aan deze stimuleringsregeling is een zeer krappe termijn (indienen tot 10 februari 2016) verbonden. In de onderstaande bijlage leest u meer over deze regeling en subsidie-aanvraag.

Meer informatie kunt u lezen via deze link.

Bijlage: brief gemeente ondersteuning subsidie-aanvraag zonnepanelen