Home


Bedrijvenvereniging De Krogten (BDK)
De BDK is de vereniging van de bedrijven op de Krogten. De BDK is voor zijn leden een lokaal bedrijvennetwerk. Je kent en hoort van elkaar. Desgewenst delen de leden kennis en kosten en kopen gemeenschappelijk in.