Home


Bedrijvenvereniging De Krogten (BDK)
De BDK werkt samen met de gemeente, de politie en de brandweer aan een veiliger en beter bedrijventerrein. Momenteel wordt er binnen de vereniging, in samenwerking met de gemeente, hard gewerkt aan een BIZ (Business Investering Zone).

Stemmen voor de BIZ
Komende weken komen bestuursleden van de bedrijvenvereniging bij u langs om het stembiljet af te geven en een afspraak te maken om het ook weer op te halen.
Naast de informatie hier op de website, vind u bij het stemformulier een uitgebreide toelichting.

Gemeente Breda keurt het nieuwe BIZ-plan goed
De verordening is op 6 december 2017 door de gemeente gepubliceerd. Hieronder kunt u de Verordening, het Meerjarenplan 2018-2022 en het Programma van Eisen beheer buitenruimte inzien:

Verordening

Meerjarenplan 2018-2022

Begroting BIZ de Krogten

PvE Beheer buitenruimte