Home


Bedrijvenvereniging De Krogten (BDK)
De BDK werkt samen met de gemeente, de politie en de brandweer aan een veiliger en beter bedrijventerrein. Momenteel wordt er binnen de vereniging, in samenwerking met de gemeente, hard gewerkt aan een BIZ (Business Investering Zone).

 

Gemeente Breda keurt het BIZ-plan goed
In de raadsvergadering van 22 december 2016 is door de gemeente het BIZ-plan van de Krogten goedgekeurd. De verordening is op 28 december 2016 door de gemeente gepubliceerd. Hieronder kunt u de Verordening, het Meerjarenplan 2017-2021 en het Programma van Eisen beheer buitenruimte inzien:

Verordening

Meerjarenplan 2017-2021

Begroting BIZ de Krogten

PvE Beheer buitenruimte