Opstart 2de proces voor een BIZ

In het begin van dit jaar zijn we er net niet in geslaagd om aan de vereiste draagvlakcriteria te voldoen voor een BIZ.

Het bestuur van Bedrijven Vereniging de Krogten, tevens interim bestuur voor de nieuw opgerichte Ondernemersvereniging de Krogten, is ervan overtuigd dat op lange termijn de gezamenlijke aspecten van het bedrijventerrein beter gewaarborgd kunnen worden in een BIZ.

Eind september heeft het bestuur opnieuw de stukken ingediend voor een 2de opstart van het proces om te komen tot een BIZ.

Lees meer

Stichting “Platform BV Breda” versterkt samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en onderwijs in Breda

Stichting “Platform BV Breda” is vanaf 1 januari 2017 gestart om het vestigingsklimaat in Breda verder te versterken. Het platform wil krachten bundelen tussen ondernemers, overheid (gemeente) en onderwijs door de samenwerking tussen de “3 O’s” te intensiveren. Het platform fungeert als een kennisbank voor de bedrijven, waar thema’s zoals duurzaamheid, veiligheid, vestigingsklimaat (o.a. leegstand en mobiliteit) en Business 2 Business aan bod komen.

Met concrete projecten wil het platform komende 2 jaar aan de slag. Voor duurzaamheid is het doel om 3 windmolens op een of meerdere bedrijventerreinen te realiseren, 5% van het dakoppervlak van de bedrijven te bedekken met zonnepanelen en 10 extra bedrijven aan te sluiten op het beschikbare warmtenet. In het platform zijn 6 bedrijvenverenigingen vertegenwoordigd: De Mark, VBBO, Doornbos, LCHM, De Krogten en Steenakker.

Theo van Kuijck, voorzitter van Platform BV Breda: “Door de krachten te bundelen in het platform, hebben we mee slagkracht om per thema concreet acties uit te werken die voor alle partijen voordelen opleveren. De bedrijven die aangesloten zijn bij een bedrijvenvereniging kunnen deelnemen in projecten per thema. Gemeenschappelijke knelpunten (zoals bereikbaarheid, leegstand, veiligheid, toegang tot onderwijs) kunnen door deze samenwerking daadwerkelijk worden aangepakt. Ook abstracte doelstellingen van de gemeente kunnen worden vertaald naar zichtbare maatregelen”.

Boaz Adank, wethouder Economische Zaken: “Platform BV Breda kan een mooie bijdrage leveren aan het verhogen van de organisatiegraad binnen de bedrijventerreinen en de samenwerking tussen gemeente, bedrijvenverenigingen en de bedrijven stimuleren op verschillende thema’s. Zo kunnen we gezamenlijk een extra impuls geven om de economische ontwikkeling en kwaliteit van de bedrijventerreinen verder te verbeteren”. 

Sandra Rambow, directeur Avans Ondernemerscentrum: “Het platform ontsluit het lokale bedrijfsleven met het onderwijs. Door een nauwe samenwerking via het platform realiseren we onze transformatie van onderwijsinstelling naar Avans als kennispartner”.

Platform BV Breda is met bijdragen van verschillende bedrijvenverenigingen tot stand gekomen. Sponsoren worden benaderd om het initiatief te steunen en de gemeente Breda ondersteunt de Stichting Platform BV Breda met een financiële bijdrage voor twee jaar.

 

Breda, 16 februari 2017