Opstart 2de proces voor een BIZ

In het begin van dit jaar zijn we er net niet in geslaagd om aan de vereiste draagvlakcriteria te voldoen voor een BIZ.

Het bestuur van Bedrijven Vereniging de Krogten, tevens interim bestuur voor de nieuw opgerichte Ondernemersvereniging de Krogten, is ervan overtuigd dat op lange termijn de gezamenlijke aspecten van het bedrijventerrein beter gewaarborgd kunnen worden in een BIZ.

Eind september heeft het bestuur opnieuw de stukken ingediend voor een 2de opstart van het proces om te komen tot een BIZ.

Lees meer

Stichting “Platform BV Breda” versterkt samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente en onderwijs in Breda

Stichting “Platform BV Breda” is vanaf 1 januari 2017 gestart om het vestigingsklimaat in Breda verder te versterken. Het platform wil krachten bundelen tussen ondernemers, overheid (gemeente) en onderwijs door de samenwerking tussen de “3 O’s” te intensiveren. Het platform fungeert als een kennisbank voor de bedrijven, waar thema’s zoals duurzaamheid, veiligheid, vestigingsklimaat (o.a. leegstand en mobiliteit) en Business 2 Business aan bod komen.

Met concrete projecten wil het platform komende 2 jaar aan de slag. Voor duurzaamheid is het doel om 3 windmolens op een of meerdere bedrijventerreinen te realiseren, 5% van het dakoppervlak van de bedrijven te bedekken met zonnepanelen en 10 extra bedrijven aan te sluiten op het beschikbare warmtenet. In het platform zijn 6 bedrijvenverenigingen vertegenwoordigd: De Mark, VBBO, Doornbos, LCHM, De Krogten en Steenakker.

Theo van Kuijck, voorzitter van Platform BV Breda: “Door de krachten te bundelen in het platform, hebben we mee slagkracht om per thema concreet acties uit te werken die voor alle partijen voordelen opleveren. De bedrijven die aangesloten zijn bij een bedrijvenvereniging kunnen deelnemen in projecten per thema. Gemeenschappelijke knelpunten (zoals bereikbaarheid, leegstand, veiligheid, toegang tot onderwijs) kunnen door deze samenwerking daadwerkelijk worden aangepakt. Ook abstracte doelstellingen van de gemeente kunnen worden vertaald naar zichtbare maatregelen”.

Boaz Adank, wethouder Economische Zaken: “Platform BV Breda kan een mooie bijdrage leveren aan het verhogen van de organisatiegraad binnen de bedrijventerreinen en de samenwerking tussen gemeente, bedrijvenverenigingen en de bedrijven stimuleren op verschillende thema’s. Zo kunnen we gezamenlijk een extra impuls geven om de economische ontwikkeling en kwaliteit van de bedrijventerreinen verder te verbeteren”. 

Sandra Rambow, directeur Avans Ondernemerscentrum: “Het platform ontsluit het lokale bedrijfsleven met het onderwijs. Door een nauwe samenwerking via het platform realiseren we onze transformatie van onderwijsinstelling naar Avans als kennispartner”.

Platform BV Breda is met bijdragen van verschillende bedrijvenverenigingen tot stand gekomen. Sponsoren worden benaderd om het initiatief te steunen en de gemeente Breda ondersteunt de Stichting Platform BV Breda met een financiële bijdrage voor twee jaar.

 

Breda, 16 februari 2017

Uitnodiging ondernemersbijeenkomst 19 april 2016

Beste De Krogten-ondernemers,

Namens het Bestuur van Bedrijvenvereniging De Krogten nodig ik u hierbij van harte uit voor een Ondernemersbijeenkomst op dinsdag 19 april 2016.

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u nader geïnformeerd over de doelstelling van de BIZ. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u graag meer over de werking van een BIZ op de Krogten.

Namens de gemeente Breda is tijdens deze bijeenkomst wethouder Adank aanwezig om het standpunt, vanuit de gemeente, ten aanzien van de BIZ toe te lichten.

U bent op dinsdag 19 april hartelijk welkom van 16:30 uur – 17:30/18:00 uur. Deze ondernemersbijeenkomst vindt plaats bij Ateagroep, Riethil 11, Breda.

Om te weten hoeveel ondernemers, naar wij hopen zijn dat velen onder u, er aanwezig zijn op 19 april verzoeken wij u vriendelijk uw aan-/afwezigheid te melden bij ons secretariaat. Dit kan per mail, info@dekrogten.nl of via deze links:

Nee, ik ben verhinderd

 

Ja, ik ben aanwezig

 

Wij hopen van harte u op 19 april a.s. te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Kees van Eijk
Voorzitter Bedrijvenvereniging De Krogten

Persbericht Gemeente Breda 16 maart 2016

Nieuw ontwerp kruispunt Backer en Ruebweg-Emerparklaan

Breda wil de doorstroming van het verkeer op de Noordelijke Rondweg verbeteren. Daarom wordt het kruispunt van de Backer en Ruebweg en Emerparklaan aangepast.   In het nieuwe ontwerp krijgt de Backer en Ruebweg een derde rijbaan voor rechtdoorgaand verkeer en komt er op de Emerparklaan een extra rijbaan om rechts af te slaan naar de A16. De gemeente geeft het ontwerp voor het kruispunt vrij voor consultatie en reacties. Het ligt ter inzage van 21 maart t/m 1 april op Stadskantoor en de website van de Gemeente Breda.

Boaz Adank, wethouder Mobiliteit: “De Noordelijke Rondweg is een van de belangrijkste verkeersaders van Breda. En er komt steeds meer verkeer. Daarom wil ik nu investeren in het kruispunt van de Backer en Ruebweg en Emerparklaan. Dit voorkomt files en verkort reistijden. Bovendien vermindert het de uitstoot van schadelijke stoffen en geluidsoverlast. Zo houden we ook dit deel van onze stad leefbaar en bereikbaar.”

Uit onderzoek van bureau Royal Haskoning DHV blijkt dat het toevoegen van een derde rijstrook de  doorstroming van het verkeer sterk zal verbeteren. Het kruispunt wordt tijdens de zomervakantie aangepast. Zodra de exacte data bekend zijn informeert de gemeente hierover op www.breda.nl, via Twitter en Facebook. Gezien de breedte van de weg kan deze tijdens het werk deels open blijven, om afsluitingen en omleidingen te voorkomen. Voor het aanbrengen van een nieuwe deklaag is het wel nodig om het hele kruispunt een of twee weekenden af te sluiten.

Voorafgaand aan het werk aan het kruispunt werkt de gemeente van april tot juli al aan de Emerparklaan in noordelijke richting, vanaf de Backer Ruebeweg tot de kruising Moerlaken.

Bijlage: presentatie tekening

Uitnodiging Kijkdag

Op verzoek van BZW, MKB Nederland en WerkgeversServicePunt West-Brabant (WSP) sturen wij u hierbij een uitnodiging om te komen kijken naar de werking van de Participatiewet in de praktijk.

Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 werkplekken in 2026 voor mensen met een arbeidsbeperking. 14 bedrijven uit de regio West-Brabant stellen op deze dag hun deuren open om collega-organisaties te laten zien en ervaren hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden in het (reguliere) arbeidsproces.

Meer informatie vindt u op www.bzw.nl/kijkdag en in deze uitnodiging: Uitnodiging kijkdag 18 02 2016.

Met vriendelijke groet,
Bedrijven Vereniging de Krogten

Het Bestuur