ALV 22 juni 2017

Beste leden,

Graag nodig ik u uit voor de Algemene Leden Vergadering van onze bedrijvenvereniging en het aansluitende gezamenlijke uitstapje in Breda op donderdag 22 juni 2017. Hieronder een korte impressie. Mis dit niet en meld u onderstaand aan!

Ik reken op u komst.

Kees van Eijk, voorzitter BDK

Programma

15.00 – 15.30: 
Ontvangst in de Lutherse Kerk
De Ingang van de Lutherse Kerk is via Veemarktstraat, tegenover Brejaart.

15.30 – 17.00:
Algemene Ledenvergadering
Terugkoppeling BIZ; verenigingszaken;  Agenda volgt
Presentatie Energieconsultant

17.00 – 19.00
Rondleiding Kasteel van Breda
Voor deelname aan de rondleiding dient u een geldig ID-bewijs mee te                        nemen.

19.00 – 21.00:
Diner
Beers & Barrels
De eigen bijdrage voor het diner bedraagt € 30,- p.p.

De auto kunt u parkeren bij Beyerd/Vlaszak.

Aanmelding 22 juni 2017
Dit is verplicht voor deelname aan de rondleiding door Kasteel van Breda