Uitnodiging ondernemersbijeenkomst 19 april 2016

Beste De Krogten-ondernemers,

Namens het Bestuur van Bedrijvenvereniging De Krogten nodig ik u hierbij van harte uit voor een Ondernemersbijeenkomst op dinsdag 19 april 2016.

In de laatste nieuwsbrief hebben wij u nader geïnformeerd over de doelstelling van de BIZ. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u graag meer over de werking van een BIZ op de Krogten.

Namens de gemeente Breda is tijdens deze bijeenkomst wethouder Adank aanwezig om het standpunt, vanuit de gemeente, ten aanzien van de BIZ toe te lichten.

U bent op dinsdag 19 april hartelijk welkom van 16:30 uur – 17:30/18:00 uur. Deze ondernemersbijeenkomst vindt plaats bij Ateagroep, Riethil 11, Breda.

Om te weten hoeveel ondernemers, naar wij hopen zijn dat velen onder u, er aanwezig zijn op 19 april verzoeken wij u vriendelijk uw aan-/afwezigheid te melden bij ons secretariaat. Dit kan per mail, info@dekrogten.nl of via deze links:

Nee, ik ben verhinderd

 

Ja, ik ben aanwezig

 

Wij hopen van harte u op 19 april a.s. te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Kees van Eijk
Voorzitter Bedrijvenvereniging De Krogten