BIZ; doe je Samen

De Krogten: efficiënt beheer met een Bedrijven Investering Zone

Met een BIZ werken we samen om het bedrijventerrein aantrekkelijk, veilig en schoon te houden.

Met een BIZ kunnen we:
* De veiligheid vergroten
* Het imago en de uitstraling verbeteren
* De kwaliteit van de buitenruimte verbeteren
* Een schone omgeving creëren en behouden
* Het bedrijventerrein promoten
* De vastgoedwaarde verhogen
* Leegstand en verpaupering tegengaan
* Gezamenlijke initiatieven ontplooien (zoals inkoop, duurzaamheid, mobiliteit, etc.)
* Samenwerken en netwerken

Het bestuur heeft eind september 2017 opnieuw de stukken ingediend voor het opstarten van het proces om te komen tot een BIZ.
Lees hier meer over deze motivatie.

De gemeenteraad van Gemeente Breda heeft op 6 december de verordening afgegeven. Vanaf 17 januari 2018 kunt u uw stem uitbrengen.

Hieronder treft u het BIZ-plan, de verordening, etc., aan:
Verordening Gemeente Breda
Meerjarenplan 2018-2022
Begroting BIZ De Krogten 2018-2022
PvE buitenruimte de Krogten

 

 

BIZ“BIZ doe je Samen”