BIZ; doe je Samen

De Krogten: efficiënt beheer met een Bedrijven Investering Zone

Met een BIZ werken we samen om het bedrijventerrein aantrekkelijk, veilig en schoon te houden.

Met een BIZ kunnen we:
* De veiligheid vergroten
* Het imago en de uitstraling verbeteren
* De kwaliteit van de buitenruimte verbeteren
* Een schone omgeving creëren en behouden
* Het bedrijventerrein promoten
* De vastgoedwaarde verhogen
* Leegstand en verpaupering tegengaan
* Gezamenlijke initiatieven ontplooien (zoals inkoop, duurzaamheid, mobiliteit, etc.)
* Samenwerken en netwerken

Het bestuur heeft eind september 2017 opnieuw de stukken ingediend voor het opstarten van het proces om te komen tot een BIZ.
Lees hier meer over deze motivatie.

BIZ“BIZ doe je Samen”