BIZ; doe je Samen

De Krogten: efficiënt beheer met een Bedrijven Investering Zone

Met een BIZ werken we samen om het bedrijventerrein aantrekkelijk, veilig en schoon te houden.

Met een BIZ kunnen we:
* De veiligheid vergroten
* Het imago en de uitstraling verbeteren
* De kwaliteit van de buitenruimte verbeteren
* Een schone omgeving creëren en behouden
* Het bedrijventerrein promoten
* De vastgoedwaarde verhogen
* Leegstand en verpaupering tegengaan
* Gezamenlijke initiatieven ontplooien (zoals inkoop, duurzaamheid, mobiliteit, etc.)
* Samenwerken en netwerken

De gemeenteraad heeft op 22 december de verordening voor het BIZ-plan de Krogten goedgekeurd.

Verordening

Meerjarenplan 2017-2021

Begroting BIZ de Krogten

PvE Beheer buitenruimte

BIZ“BIZ doe je Samen”